ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Ο βραχώδης αυτός λόφος είναι ο πιο γνωστός, παγκοσμίως, της πόλεως των Αθηνών. Η ιστορία του ξεκινάει από τα προϊστορικά χρόνια, ενώ σήμερα δεσπόζει ανάμεσα στη σύγχρονη εικόνα της πόλης και της έντονης ζωής των κατοίκων της. Πιστεύουμε πως η επίσκεψη στον Ιερό Βράχο, λειτουργεί ως πυξίδα γνωριμίας με την πρωτεύουσα. Γι’αυτόν τον λόγο η ξενάγησή μας είναι σχεδιασμένη, ώστε ο επισκέπτης να καταλάβει τη σημασία της τοποθεσίας, να μάθει την ιστορία των μνημείων, όπως ο Παρθενώνας και το Ερέχθειο και να θαυμάσει την αρχιτεκτονική τους, να andaμώσει με τα μυστικά που κρύβουν οι πλαγιές του και να προσανατολιστεί στην πόλη έχοντας την όψη της πανοραμικά.